Bijziendheid is een wereldwijd probleem. In Europa is het aantal bijzienden onder twintigers nu al 50%.¹

Hoe ontstaat bijziendheid?

Kinderen worden geboren met een kleine plussterkte, die in de meeste gevallen verdwijnt als het oog langer groeit tijdens de groei van het kind. Als ogen zich te veel en te lang richten op dingen op korte afstand hebben de ogen echter de neiging om sneller te groeien.

Uit onderzoek blijkt dat, naarmate meer tijd wordt besteed aan werken op korte afstand, de kans op bijziendheid toeneemt.² Bovendien brengen kinderen minder tijd buiten door en ook gedragsgerelateerde en omgevingsfactoren spelen een rol. Als de ouders bijziend zijn, hebben de kinderen meer kans om bijziend te worden.
VIND EEN SPECIALIST
In een bijziend oog komen lichtstralen vóór het netvlies samen in plaats van op het netvlies.
Normaal oog
Bijziend oog

Sterke stijging van bijziendheid

Verwacht wordt dat het aantal nieuwe gevallen van bijziendheid flink zal stijgen, doordat onze leefwijze verandert. Bijziendheid hoeft op zich geen probleem te zijn, maar bij hoge bijziendheid neemt het risico op de ontwikkeling van oogaandoeningen op latere leeftijd toe.

risico's

1. Williams KM, Verhoeven VJ, Cumberland P et al. Prevalence of refractive errors in Europe: the European Eye Epidemiology (E (3)) Consortium. Eur J Epidemiol 2015; 30: 305-315.
2. Huang H-M, Chang DS-T, Wu P-C. The Association between Near Work Activities and Myopia in Children —A Systematic Review and Meta-Analysis. 2015. PLoS ONE 10(10): e0140419. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0140419.
3. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042. https://doi. org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006.